(044) 337-25-97
(097) 617-63-78
м. Київ, вул. Річна, 3
info@blisk.info

Податковий консалтинг

Якщо Ви починаєте власний бізнес, то ще перед процедурою державної реєстрації необхідно з’ясувати багато питань.

Провести аналіз та оцінку майбутніх доходів та витрат для можливості вибору системи оподаткування. Також потрібно  визначитися, чи реєструватися платником ПДВ.

Податковий консалтинг включає наступні дії:

• Побудова правильної організаційно-правової структури бізнесу;

• Надання професійних консультації щодо систем оподаткування;

• Консультування та роз’яснення норм Податкового кодексу;

• Оптимізація податкових зобов’язань;

• Податкова експертиза договорів;

• Планування податкових зобов’язань;

• Проведення уточнень в податковій звітності;

• Представництво при адміністративному чи судовому оскарженні  рішень контролюючих органів.


Податковий консалтинг

Податковий консалтинг – це комплекс заходів, щодо впровадження системи оподаткування, роз’яснень податкового законодавства, проведення податкового аудиту, здійснення оптимізації податкових зобов’язань способом, що дозволений законодавством.

Одноразово якісно проведений податковий консалтинг дозволить Вам впровадити грамотну систему ведення податкового обліку та назавжди дасть Вам впевненість, що Ваша компанія не несе надлишковий податковий тягар.

Наша компанія здійснює податковий консалтинг не «під копірку», а надає якісні  пропозиції, які будуть вигідні та необхідні саме Вашій компанії.

Податкове планування

Головною метою податкового планування є створення оптимальної бізнес-моделі господарюючого суб’єкта, що забезпечує найменше податкове навантаження. Кожен платник податків має законне право використовувати всі допустимі методи і засоби для зменшення податкового тягаря. Можливість здійснення податкового планування пов’язана з наявністю в українському податковому законодавстві великої сфери, де є норми права, які допускають неоднозначне трактування.

Сучасний податковий облік і податкове планування – це великий вибір найбільш оптимальних методів здійснення підприємницької діяльності.

Податкове планування включає ряд послідовних етапів, від яких залежить кінцевий результат оптимізації оподаткування.

На першому етапі вибирають найбільш вигідне розміщення самої компанії, її філій і дочірніх структур з урахуванням особливостей ділового клімату.

На другому етапі проводиться вибір оптимальної організаційно-правової форми юридичної особи, яка здійснює конкретну підприємницьку діяльність.

На третьому етапі особливий наголос приділяється податковим перевагам і пільгам, властивим для обраної підприємницької діяльності: аналіз форм угод, вибір раціональної форми оплати праці; реалізація оптимальної соціальної політики; швидке реагування на зміну положень податкового законодавства та ін.

На завершальному, четвертому етапі, вирішуються питання з оптимального розміщення активів, що належать компанії і розрахунку прибутку, з урахуванням фактичного рівня податкового навантаження, від якого залежить чиста прибутковість компанії.

Грамотне податкове планування і прогнозування дозволяють помітно зменшити податкові ризики, знизивши їх до мінімально можливого рівня. В результаті досягається позитивний результат, який цілком виправдовує потенційні податкові ризики ведення підприємницької діяльності.