(044) 337-25-97
(097) 617-63-78
м. Київ, вул. Річна, 3
info@blisk.info

Постановка бухгалтерського обліку

Компанія Блиск-Інфо, надаючи повний комплекс послуг, забезпечить постановку бухгалтерського обліку вашого підприємства відповідно до нормативних вимог, специфіки його діяльності та обраної системою оподаткування. Великий досвід в сфері надання фінансових послуг дозволяє нашим фахівцям оперативно і чітко вирішувати поставлені завдання на цьому етапі організації бухгалтерського обліку. Для вас буде сформована база, яка забезпечить ефективність ведення обліку, його зручність, задасть налагоджену і плідну роботу всієї бухгалтерії.

Аутсорсинг бухгалтерських послуг з постановки обліку адресований для суб’єктів:

 • будь-яких напрямків господарської діяльності та систем оподаткування;
 • на стадії початку бізнесу, після проведених реорганізаційних заходів, кардинальної зміни сфери діяльності, її розширення, переходу на новий податковий режим або після виконання комплексного відновлення обліку.

Завдання, що ставимо перед собою:

 1. Комплексна постановка бухгалтерського обліку «з нуля» – актуальний варіант для щойно зареєстрованих підприємств.
 2. Робота по окремих ділянках обліку – бухгалтерія, податки, кадри, виробництво, склад та інші.
 3. Формування обліку після змін, що відбулися в структурі, діяльності компанії, в обліку, після змін програмно-технічної бази, що зазвичай вимагає перегляду та внесення коректив в окремі напрямки обліку або його переведення на іншу систему автоматизації.
 4. Постановка і ведення обліку – комплексний або вибірковий аутсорсинг бухгалтерських послуг для замовників, які не мають власної бухгалтерії або планують оптимізацію структури з передачею частини бухгалтерських функцій на аутсорсинг.

Цілі і завдання постановки обліку

Згідно з чинною нормативно-правовою базою, заходи по організації і постановки бухгалтерського обліку компаній повинні бути прийняті негайно після реєстрації юридичної особи. Вирішення цього завдання покладається на керівництво компанії.

Ключова мета постановки бухгалтерського обліку – організувати ефективне ведення обліку і роботу бухгалтерії в цьому напрямку.

Фактично від підприємства потрібні:

 • створення необхідної внутрішньої нормативної бази організаційного та управлінського характеру, що забезпечує правильне ведення обліку та вирішення пов’язаних з цим завдань;
 • визначення оптимальної в заданих умовах системи бухгалтерського обліку;
 • формування системи бухгалтерського документообігу, що охоплює в тому числі і взаємозалежні процеси роботи з документацією.

Постановка бухгалтерського обліку-стратегічна мета і завдання. Замовлений аутсорсинг бухгалтерських послуг забезпечує:

 1. Організацію та ведення бухгалтерського обліку в повній відповідності з нормативними вимогами, рекомендованими методиками і кращими практиками – реалізацію найважливішої складової бухгалтерського обліку, що дозволяє уникнути помилок, порушень, неповноти і недостовірності обліку, а, як наслідок, претензій і санкцій з боку контролюючих органів.
 2. Правильну організацію роботи бухгалтерії, що визначить її високий рівень продуктивності вже на початку діяльності компанії.
 3. Своєчасне отримання керівництвом підприємства необхідних даних фінансового обліку для прийняття обґрунтованих рішень за рахунок ефективно вибудуваної системи взаємодії бухгалтерії і керівника компанії.

Грамотно вибудувана система бухгалтерського обліку стане серйозною основою для ефективного фінансового планування, контролю та управління.

Етапи постановки бухгалтерського обліку

Наш принцип – індивідуальний підхід. Але для його на першому етапі нашим фахівцям буде потрібно отримати від Вас необхідну інформацію про:

 • специфіку і видах діяльності компанії;
 • організаційну структуру та ресурсах, які планується виділити для ведення фінансового обліку (співробітники, програмна складова);
 • обраної або бажаною системою оподаткування (допоможево Вам визначитися);
 • вимогах і побажаннях до побудови обліку і його ведення.

В рамках обговорення з вами робочих моментів також необхідно визначитися, чи плануєте ви комплексний бухгалтерський і податковий облік, або є підстави їх не зближувати і вести окремо.

Переважна більшість ТОВ використовують єдиний облік з максимальним зближенням бухгалтерської і податкової облікових політик. Але ведення податкового обліку залишає більший простір для застосування різних методів його організації та здійснення, а зближення обліків не завжди вигідно для конкретної компанії з урахуванням особливостей її діяльності. Тут багато що залежить від податкового планування, розроблених і впроваджених на підприємстві схем оптимізації.

Ми рекомендуємо спочатку визначитися з побудовою системи бухгалтерського обліку, і потім, або паралельно з цим, визначити концепцію податкового обліку, виходячи з обраної системи оподаткування та розробленої для неї схеми оптимізації. Вирішення питання, що буде вигідно в вашому конкретному випадку, ви можете повністю довірити нам. Досвід наших фахівців, їх рівень компетенції дозволяють запропонувати вам високоефективні методи ведення фінансового обліку, які будуть такими саме у вашому випадку.

Після обговорення з вами всіх ключових моментів ми підготуємо план заходів щодо постановки бухгалтерського обліку, узгодимо перелік послуг, режим їх надання, терміни і вартість.

Подальші етапи взаємодії будуть включати наступні напрямки:

 1. Аналіз і оцінку діяльності підприємства, його організаційної структури, програмно-технічної бази, характеру організації документообігу та взаємодії співробітників, поточного стану кадрового, фінансового та інших видів обліку.
 2. Розробка пропозицій з організації фінансового обліку (бухгалтерського і податкового). На цьому етапі здійснюється проектування та моделювання обліку підприємства, що дозволяють побачити, оцінити майбутню систему у вигляді проектного рішення і внести корективи.
 3. Постановка бухгалтерського обліку згідно з підготовленим планом заходів. Зазвичай вона містить в якості основних завдань розробку облікової політики, плану рахунків, регістрів, принципів ведення документообігу та основних форм, регламентів роботи бухгалтерії та інших документів.
 4. Практичне використання розробленої системи бухгалтерського обліку в діяльність замовника, в тому числі навчання співробітників, автоматизація, консультування та інформаційна підтримка.

 

Результати нашої роботи при комплексному сервісі:

 • облікові політики підприємства для бухгалтерського і податкового обліку;
 • схема і графік документообігу, що регулюють його документи;
 • бухгалтерські та податкові регістри;
 • регламентуючі документи кадрового обліку (штатний розклад, положення, накази, інструкції та інші);
 • система контролю, обліку руху ТМЦ, ресурсів, запасів, готової продукції;
 • типові форми внутрішніх документів, основних договорів;
 • пропозиції та рекомендації щодо оптимізації окремих процесів;
 • інші результати виходячи з цілей і завдань, визначених у плані заходів щодо постановки бухгалтерського обліку.

Нашою компанією практикується  індивідуальний підхід та передбачає отримання клієнтом тільки фактично необхідних йому послуг. Оскільки стан обліку у різних підприємств відрізняється, як і інші особливості організації та ведення діяльності, ми можемо дуже гнучко підійти до формування переліку та змісту наших бухгалтерських послуг.