(044) 337-25-97
(097) 617-63-78
м. Київ, вул. Річна, 3
info@blisk.info

Порядок сплати податків самозайнятою особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, подає відмінну від декларації ФОП звітність та сплачує ПДФО та ЄСВ, відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 4 Закону про ЄСВ, самозайнята особа, яка провадить незалежну професійну діяльність є платником ЄСВ.

Таким чином, самозайняті особи зобов’язані сплачувати ЄСВ у розмірі 22% від бази нарахування ЄСВ.
Базою нарахування виступає суму доходу (прибутку), отриманого таким суб’єктом від відповідної діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, але не менше ніж мінімальний страховий внесок на місяць.

Зауважимо, що з 1 січня 2017 року до статті 7 Закону про ЄСВ було внесено деякі зміни, одна з яких стосується порядку нарахування ЄСВ фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, у разі відсутності у них доходу у звітному році або окремому місяці звітного року. Так, якщо раніше такі платники ЄСВ мали право самостійно визначити базу нарахування ЄСВ у разі відсутності доходу і сплатити суму єдиного внеску з урахуванням встановленої максимальної величини бази нарахування ЄСВ та розміру мінімального страхового внеску, то з 1 січня 2017 року таке самостійне визначення бази для нарахування ЄСВ стає їх обов’язком.

Отже, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально як особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають нараховувати ЄСВ за себе у розмірі не меншому, ніж 704 гривні на місяць, навіть якщо доходу від такої діяльності протягом всього року (або окремих його місяців) отримано не було.

Частиною 8 статті 9 Закону про ЄСВ встановлено, що платники ЄСВ – особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік до 1 травня наступного року. Тобто сплатити ЄСВ за 2017 рік таким суб’єктам необхідно до 1 травня 2018 року.
У 2017 році, при розмірі мінімальної заробітної плати 3200 грн, сума ЄСВ за результатами 2017 року має становити 3200 грн *22% * 12 міс = 8448 грн. Дану суму необхідно сплатити до 1 травня 2018 року.

Сплата ПДФО та військового збору самозайнятою особою

Особа, що провадить незалежну професійну діяльність, веде книгу обліку доходів та витрат. Книга заповнюється щоденно на підставі первинних документів.

На основі даної книги складається Декларація про майновий стан і доходи.

В декларації зазначається сума чистого доходу, який є об’єктом оподаткування ПДФО. Чистий дохід формується як різниця між одержаними доходами та документально підтвердженими витратами.

Чистий дохід оподатковується за ставкою 18% податком з доходів фізичних осіб та 1,5% військовим збором та підлягає сплаті До 1 серпня наступного за звітним року (п. 179.7 ПК)

 

Теги: податковий календар для адвоката; податки самозайнятої особи; строк сплати ЄСВ адвоката; строк сплати ЄСВ нотаріуса; порядок розрахунку ПДФО самозайнятою особою

 

Немає коментарів

Коментувати